LICHAAMSBEWUSTWORDING
In het dagelijks leven kom je veel situaties tegen waarin je heel automatisch reageert. Vaak ben je niet eens bewust van je actie en merk je pas veel later wat het met je doet. Waarom heb je spanning opgebouwd in je nek en je schouders, of waarom krijg je steeds buikpijn wanneer je een gesprek met je leidinggevende hebt? Met deze werkvorm word je jezelf bewust van de signalen van je lichaam en ga je je eigen reactiepatroon herkennen. Je leert welke gebieden van je lichaam voor jou belangrijke informatie geven en hoe je hier wat mee kunt. Door meer inzicht te krijgen in je eigen functioneren en door beter te lijf toe voelen en ervaren kom je meer in balans.


werkvormen innerlijk kind, grote en kleine stenen gestapeld in balansvormINNERLIJK KIND
Het innerlijk kind is dat deel in jezelf dat de ervaringen uit de kindertijd heeft opgeslagen. Ervaringen die onprettig zijn geweest kunnen in het heden zodanig doorwerken dat je geen contact meer hebt met b.v. je openheid, vertrouwen, spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten. Om weer toegang te krijgen tot deze mooie kwaliteiten in je leven is het vaak nodig om de oorzaak van deze afgeslotenheid en pijn, het ‘beschadigde kindsdeel’, te ontdekken en de ervaringen te verwerken.

Tijdens de verdieping wordt een sfeer van veiligheid, acceptatie en steun gecreëerd, waardoor er vanuit het innerlijke kind weer ruimte en vertrouwen ontstaat om te helen en om weer je oorspronkelijke zelf te worden.

 


VOICE DIALOGUE

balans, gestapelde stenenTraumatische ervaringen leren je om in verschillende situaties op diverse manieren te reageren en te handelen. Hierdoor ontstaan als het ware sub-persoonlijkheden. Deze kijken allemaal met andere ogen naar de wereld. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben anderen gevoelens, ideeën en gedachten. Door regelmatig in situaties te recht te komen die gevoelsmatig raken aan oude ervaringen gaan deze systemen  werken. Het is iets waar je niet over na hoeft te denken, het gebeurt direct. Zij bepalen dus voor een groot deel je gedrag en hoe anderen mensen je zien.

Sommige van die sub-persoonlijkheden zijn dagelijks in je aan het woord en hebben veel invloed op hoe je je gedraagd. Zo kennen veel mensen bijvoorbeeld de pleaser; het aangepaste kind. Of de criticus; de sub-persoonlijkheid die de kritische houding van de ouders/opvoeders van het bekritiseerde kind overneemt  Weer andere sub-persoonlijkheden zijn in de loop van ons leven wat meer op de achtergrond geraakt.

Sub-persoonlijkheden hebben een belangrijke en vaak beschermende functie in ons leven. Het helpt ons om te gaan met moeilijke en/of pijnlijke situaties. Het is een overlevingsmechanisme. Wel kan het zijn dat je, naar mate je ouder word, last krijgt van bepaalde sub-persoonlijkheden. Je jaagt er mensen mee in het harnas, je blijft iedereen maar tevreden houden ten koste van jezelf en je eigen geluk of je bent zo perfectionistisch dat niemand (ook jijzelf niet) hieraan kan voldoen. Dan is het tijd om met Voice Dialogue deze mechanismen te gaan ontdekken.

Een sub-persoonlijkheid hoef je niet te verwarren met  een ‘gespleten persoonlijkheid’.  Een sub-persoonlijkheid is zich volledig bewust van het ‘ik’ en de andere delen van zichzelf terwijl de gespleten persoonlijkheid, zoals het woord zegt, volledig afgesplitst is van het ik-bewustzijn en leeft dus een eigen leven.

Als begeleider ga ik letterlijk in gesprek met je verschillende kanten en nodig daarbij je sub-persoonlijkheden uit om iets te vertellen over de beleving, overleving en de beschermende functie. Het zorgt voor onverwachte, ontroerende en soms ook grappige ontmoetingen met jezelf.


balans, gestapelde ronde stenenREGRESSIE
Regressie betekent letterlijk terug gaan in de tijd.
Als begeleider stel ik je in staat om traumatische gebeurtenissen op te sporen en alsnog te verwerken. Dit gebeurt door goed door te vragen en daarbij te letten om elke vorm van lichamelijke reactie. Door deze te volgen en weer door te vragen kom je in de herbeleving van de oorspronkelijke traumatische ervaring. Door deze ervaring te begeleiden en samen te ontdekken hoe jouw overlevingsstrategie zich heeft ontwikkeld en vastgezet, kan alsnog verwerking en heling optreden. Hierdoor zullen oude patronen en overlevingsmechanisme niet of nauwelijks meer werkzaam zijn in het hier en nu.

 

Terug naar de vorige pagina