Persoonsgegevens die worden verwerkt
Ellen Hiddink kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ellen Hiddink en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ellen Hiddink verstrekt Ellen Hiddink kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer(s)
– Uw e-mailadres
– Uw bankgegevens

De bijzondere persoonsgegevens die tijdens begeleidingstrajecten vastgelegd worden zullen alleen gedeeld worden met derden met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.

Beveiliging van gegevens / encryptie
Als u om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, worden deze voor de datatransmissie via internet altijd beschermd met gebruikmaking van SSL-encryptie, zodat ze niet leesbaar zijn voor onbevoegden.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden vergrendeld met SSL over het internet. We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

Hoe lang bewaren wij u gegevens?
Ellen Hiddink bewaart uw ontvangen persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer) maximaal zeven jaar volgens de voorwaarden van de belastingdienst. De bijzondere persoonsgegevens worden vernietigd na het afsluiten van een begeleidingstraject. Voor alleen een bezoek aan onze websites verzamelen we geen persoonlijke gegevens. De verkregen gegevens zullen strikt anoniem worden opgeslagen in onze administratie.

Hoe gebruiken we uw informatie?
Ellen Hiddink maakt gebruik van de persoonsgegevens voor contact en de verwerking van inschrijvingen. De bijzondere persoonsgegevens worden gedurende een begeleidingstraject niet met derden gedeeld, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon.

Uw gegevens worden niet verspreid
Ellen Hiddink zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om bijvoorbeeld uw inschrijving uit te voeren.

Ellen Hiddink heeft Google geen toestemming gegeven om via Google Analytics en Google Adwords gegevens te verzamelen.

Rechten
U heeft het recht, over uw opgeslagen gegevens door ons te worden geïnformeerd en om rectificatie, uitwissing of afscherming van uw persoonsgegevens te vragen.

Ellen Hiddink
de Traverse 115
9408 ML Assen

06 – 2705 6461
praktijk@ellenhiddink.nl